Trivsel- och ordningsregler

Visa hänsyn.

När du behöver borra och spika i din lägenhet, tänk på att föreningsstämman beslutat att detta endast får ske följande tider:

• Måndag – fredag 07:00 – 20:00
• Lördag – söndag 10:00 – 20:00

Att ha fest är trevligt, om ni planerat in en fest eller andra trevligheter är det bra att innan festen informerar era grannar eller sätter upp en lapp i trapphuset. Tänk på att minska ljudet ju senare festen pågår.

Problem med störande grannar:

• Steg 1
Vid problem med störande grannar är det första steget alltid att ta upp detta grannar emellan. Många gånger kan saker lösas redan här.

• Steg 2
Om det inte hjälper och störningen fortsätter vid upprepade tillfällen trots kontakt med grannen kontaktas styrelsen.

Föreningens ordnings-och trivselregler gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan även familjemedlemmar liksom gäster eller hantverkare som utför arbete åt dig i din lägenhet. Regler gäller även för den som efter tillåtelse hyr din bostadsrätt.