Årsmöten

Föreningsstämma hålls varje vår. På stämman behandlas även motioner från medlemmar.
Extra stämma kan åberopas vid särskild anledning. För vidare information se föreningens stadgar i dokumentbanken.