Egen renovering

Föreningens regler för ändring samt underhålls- och reparationsansvaret i din lägenhet

Underhålls- och reparationsansvaret för sin egen lägenhet är omfattande och framgår i föreningens stadgar.. Observera att ni som lägenhetsinnehavare ansvarar för tidigare ägares utförda arbeten. Om man vill utföra större underhålls- eller reparationsarbeten eller ändringar av lägenheten är det några viktiga saker man måste tänka på.

Brf Rudan 11 följer HSB’s regler och rekommendationer när det gäller ändring i lägenhet:

Kommun och styrelse måste godkänna
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna. Blankett ifylls och mailas till brfrudan11@gmail.com, ansökan handläggs vid nästkommande styrelsemöte och beslut meddelas sökande. Viktigt att blanketten fyllts i komplett för att ansökan ska kunna behandlas av styrelsen.

Vad är väsentliga ändringar?
Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Med bärande konstruktioner räknas golvbjälklag, väggar/ pelare och takbjälklag.
Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via bygglovshandläggare hos kommunen.

Viktigt att veta

  • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.
    För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
  • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker.
  • Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.
  • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Byggavfall får inte belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, soprum och gård.
  • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter. 
  • Se även våra stadgar säger.

 

Bygg- och ändringsanmälan