Andrahandsuthyrning

Föreningens regler när du vill hyra ut din lägenhet i andra hand

Andrahandsuthyrning regleras i Bostadsrättslagen och i Stadgar Brf Rudan 11, se specifikt §§ 10 och 49. Reglerna gäller all upplåtelse i andra hand, även om inte någon hyra tas ut.  Se Bostadsrättslagen

Du måste alltid ha styrelsens tillstånd för att få hyra ut i andra hand. Tillstånd brukar beviljas för exempelvis följande:

 • Prova på samboboende, max under ett år.
 • Arbete på annan ort utanför pendlingsavstånd. Beviljas med ett halvår i taget.

 

Ansökan går till på följande sätt:

 • Fyll i nedanstående blankett.
 • Skicka den till brfrudan11@gmail.com
 • Bifoga intyg om samboskap alternativt arbetsintyg.
 • Vid nästkommande styrelsemöte tas beslut om andrahandsuthyrning.
 • Du kommer att bli informerad om andrahandsuthyrningen godkänns eller ej.

 

Viktigt att veta

 • Som innehavare av bostadsrätten är du hyresvärd.
 • Du är skyldig att ta del av information som gäller föreningen, hemsida och Infoblad.
 • Du måste se till att föreningen vid behov kan komma in i lägenheten.
 • Avgiften till föreningen för andrahandsuthyrningen betalas av bostadsrättsinnehavaren.
 • Frågor om ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärligt vid andrahandsuthyrning. Vi rekommenderar därför att både den som hyr ut och den som hyr tar kontakt med sina försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller.
 • Krav för andrahandsupplåtelse är att andrahandshyresgästen ska teckna egen hemförsäkring.
 • Garageplatser får aldrig upplåtas i andra hand.

 

Ansökan-om-andrahandsupplåtelse-bostadsrätt

Mer information om att hyra ut i andra hand