Försäkring

Egen hemförsäkring

Det är viktigt att alla våra medlemmar tecknar en egen hemförsäkring. Föreningen är mycket restriktiv med vad föreningen kan betala i händelse av vattenskada, brandskada, stöld eller skadegörelse. Som bostadsrättshavare har du ett större ansvar än en hyresgäst – det kan bli väldigt dyrt för dig om du inte är försäkrad.

Bostadsrättstillägg ingår i avgiften:

Kollektiv Bostadsrättsförsäkring finns tecknad för perioden 2022-01-01– 2022-12-31

Trygg Hansa Bostadsrättsförsäkring är tecknad av din bostadsrättsförening som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen gäller för samtliga bostadsrätter. Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring.

Vem gäller försäkringen för?

Bostadsrättsförsäkringen gäller för dig som bostadsrättshavare och medlem i bostadsrättsföreningen.

Vilka är villkoren och omfattningen?

Försäkringen gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenhet.

Villkor:

Trygg Hansas villkor för Boendeförsäkring 2016-01-01, se bilagda villkor, avsnitt A, B, F och G i tillämpliga delar. Grundsjälvrisken är 1 500 kr.

– Totalt antal lägenheter som omfattas av försäkringen: 38

– Omfattning Grundskydd enligt avsnitt C, Drulleförsäkring och Utökad Bostadsrättsförsäkring enligt avsnitt E.

 

Försäkringsvillkor, 2016-01-01, Boendeförsäkring Trygg Hansa

Ansvarsfördelning brf-tillägg