Kamerabevakning

Information om vårt kamerabevakningssystem

Kamerabevakning

Brf Rudan 11 har för alla boendes trygghet ett kamerabevakningssystem installerat i gemensamma utrymmen. Systemet består av totalt fyra kameror och används endast då något hänt eller på begäran från polis.

2018 ändrades reglerna kring kamerabevakning. En privat verksamhet, så som en bostadsrättsförening, behöver inte längre ansöka om tillstånd utan skall informera om var och hur kamerabevakning sker, så kallad upplysningsplikt. Det tillstånd föreningen tills nu haft har efter de nya reglerna trätt i kraft upphört. Man är även skyldig att länka till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Den nya kamerabevakningslagen

Reglerna för kamerabevakning har ändrats i maj och augusti 2018 när först dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen började gälla. Färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet.

HSB Brf Rudan 11:s kamerabevakning

Föreningen har installerat kamerabevakning på följande platser inom föreningen:

  1. Garage, totalt tre kameror finns placerade i föreningens garage under byggnaden.
  2. Innergård, en kamera är placerad i innergårdens nedre del.

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen

  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes säkerhet.
  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 20 dagar.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer inom styrelsen har tillgång det inspelade materialet.

För frågor angående vilken typ av kameror och inspelningsutrustning som används så hänvisar vi till vår leverantör.

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen www.datainspektionen.se