Stadgar

Stadgarna anger skötsel och ansvar för vår förening, som medlem i vår förening är du skyldig att känna till dessa.

Föreningens stadgar nedan i PDF-format:

Stadgar Brf Rudan 11,