Styrelsen

Föreningens styrelse väljs vid föreningsstämman och består av 3–7 ledamöter. Styrelsen kan kontaktas via mail till brfrudan11@gmail.com

Ledamöterna i styrelsen Brf Rudan 11:

Ordförande
Mats Holst, tfn 076-126 00 11

Vice ordförande
Peter Ericson

Kassör
Mikael Wänstedt

Sekreterare
Hans Olov Ohlson

Vicevärd
Mats Holst, tfn 076-126 00 11

Ordinarie ledamot
Pär Jonsén

Ordinarie ledamot
Pernilla Tingvall

Ordinarie ledamot
Ola Berg

Suppleant
Viktor Öberg

Förteckning på aktuell styrelse hittar du även om du loggar in på HSBportalen.se.