Styrelsen

Föreningens styrelse väljs vid föreningsstämman och består av 3–7 ledamöter. Styrelsen kan kontaktas via mail till brfrudan11@gmail.com

Ledamöterna i styrelsen Brf Rudan 11:

Ordförande
Peter Ericson

Vice ordförande
Rebecka Blücker

Kassör
Mikael Wänstedt

Sekreterare
Hans Olov Ohlson

Vicevärd
Hans Olov Ohlson, tfn 076-126 00 11

Ordinarie ledamot
Mattias Bergdahl

Ordinarie ledamot

Gunnar Sjöberg

Ordinarie ledamot

Kerstin Wiklund

Suppleant
Daniel Smirat

Förteckning på aktuell styrelse hittar du även om du loggar in på HSBportalen.se.