Styrelsen

Föreningens styrelse väljs vid föreningsstämman och består av 3–7 ledamöter. Styrelsen kan kontaktas via mail till brfrudan11@gmail.com

Ledamöterna i styrelsen Brf Rudan 11:

Ordförande
Peter Ericson, tfn 076-126 00 12

Vice ordförande
Peder Björkman

Kassör
Mikael Wänstedt

Sekreterare
Hans Olov Ohlson

Vicevärd
t f Hans Olov Ohlson, tfn 076-126 00 11

Ordinarie ledamot
Kerstin Wiklund

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Suppleant
Viktor Öberg

Förteckning på aktuell styrelse hittar du även om du loggar in på HSBportalen.se.