Garage

Garage finns att hyra med viss kötid. Ansökan sker via hemsidan om du är intresserad av garage. Kan bokas efter att du flyttat in.
För kölista – se dokumentbank.

Regler – kölista för garageplats:

  •  Max 1 parkeringsplats per lägenhet.
    (För att kunna stå i kölistan får man inte inneha en parkeringsplats sedan tidigare).
  • Står man först i turordningen och en parkeringsplats blir lediga kan man välja att tacka ja eller nej till parkeringsplatsen.
    • Ja – du får platsen och avregistreras från kölistan
    • Nej –  erbjudandet om garageplatsen går vidare till nästa i listan och du behåller din plats i kön.  (OBS! – Styrelsen har beslutat att nej har man endast rätt att säga 1 (en) gång, tackar man nej 2 (två) gånger hamnar man längs ned på kölistan).
  • Byten mellan parkeringsplatser är ej tillåtet.

Öppning av port
Kod för öppning av port byts med jämna mellanrum. Skicka ett mail till styrelsen för information och kod.
Öppning med kod kan ske dagligen mellan 6:00 – 21:00.