Porttelefon

Porttelefon
Öppning av porten kan ske via din telefon, skicka ett mail till styrelsen och meddela ditt telefonnummer.

Nycklar
Till varje lägenhet hör tre lägenhetsnycklar som är kopieringsskyddade. Om du behöver extra nycklar måste de beställas av vicevärd i styrelsen. Nycklarna passar till soprum, cykelförråd, barnvagnsförråd samt tvättstuga. Om du måste byta lås är du skyldig att anmäla detta till styrelsen för registrering. Måste du byta cylinder ska den beställas via vicevärden, du betalar alla kostnader själv inklusive nya nycklar

Öppning av port
Kod för öppning av port byts med jämna mellanrum. Skicka ett mail till styrelsen för information och kod.
Öppning med kod kan ske dagligen mellan 6:00 – 21:00.