Fastighetens skötsel

Anläggningsskötsel
HSB ansvarar för fastighetens anläggningsskötsel.

Städning av gemensamma utrymmen
Föreningen anlitar företag för städning av trapphus och våra gemensamma lokaler.

Ventilation
Besiktning av ventilation sker vartannat år i samtliga lägenheter. Besiktning genomförd 2018.

Köksfläkt
Som standard är det en volymkåpa utan fläkt som ansluts till ventilationen. Om du sätter kolfilterfläkt så kan du inte ansluta direkt mot ventilationen utan återluften ska gå ut tillbaka ut i köket och på frånluftsventilationen som sitter i taket ska det vara ett frånluftsdon. Felaktig montering orsakar störningar i ventilationen och kan innebära att matos trycks in till närmaste granne.