Sopsortering

Soprum
I vår förening är vi mån om att sopsortering sker på ett korrekt sätt – se information vid de olika kärlen i soprummet. Detta dels ur miljösynpunkt, men även utifrån att osorterade sopor kostar mer, vilket ger föreningen och oss alla en merkostnad.

Höjda avgifter ger direkt konsekvens för den budget som styrelsen ansvarar för och vi strävar efter att våra hyreskostnader ska hållas nere.

Om du t.ex. lägger en plastkasse med tomglas i kärlet med tomglas debiteras vi höjd avgift eftersom det ligger plast bland glasen. Detsamma gäller om du lägger kuvert och plast i kärlet för tidningar.

Om du ställer saker i soprummet som INTE tas om hand av sophämtning som t.ex. en stol då faller det på någon av styrelsens medlemmar att i sin egen bil forsla denna stol till sophantering på Kronan.

Så för allas skull – gör dig av med dina egna saker själv, Låt inte andra städa efter dig!