Förmåner

Som medlem i HSB får du många förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem här.

Du har även ett utökat försäkringsskydd genom föreningens fastighetsförsäkring, se under Fastigheten/ Försäkring.