Luleås mest centralt belägna bostadsrättsförening!

Aktuellt

Om oss

På denna hemsida hittar ni information om BRF Rudan 11, en bostadsrättsförening i centrala Luleå. Föreningen bildades under 2006 då Svea fastigheter sålde fastigheten till hyresgästerna. Föreningen har idag 38 lägenheter samt sju butikslokaler. Vår fastighet finns på gatorna Skomakargatan, Köpmantorget och Köpmangatan.  Syftet med denna hemsida är i första hand att informera föreningens medlemmar och i andra hand presentera en allmän information om föreningen. Vi uppskattar initiativ, förbättringsförslag och nya idéer från er medlemmar. Tveka inte att ta kontakt – använd hemsidan, mail, sms eller slå en signal!

Brf Rudan 11

Fläktar, el, soprum – saker vi behöver ventilera

Konsulterna på WSP gjorde i början av sommaren en kontroll av fläktar och ventilation i alla våra lägenheter.

Som ett första resultat av genomgången kommer vi att behöva byta ut alla till- och frånluftsdon. I de flesta lägenheterna kan det ske utan besvär, men i några blir det knepigare. Vi återkommer när vi mer exakt vet NÄR det ska ske och HUR det ska gå till.

Det vi vet redan nu är att samtligas hushållsel blir lite dyrare. Från 1 juli höjdes priset från 81 öre till 1,25 kr per kilowattimme.

Eftersom det är tre månaders fördröjning med debitering av elen så ser vi resultatet när vi under september får hyresavierna för fjärde kvartalet. Några stora höjningar borde det inte bli för någon av oss.

Slutligen några rader om soprummet.

Det är vårt gemensamma ansvar att hålla det snyggt och prydligt. Vi måste alla vara noga med att sortera rätt och låta bli att lämna grovsopor där.

Ett infoblad kommer om vad som gäller.

I övrigt önskar vi en trevlig sensommar och höst.

Fotnot 1: I vår styrelse ingår ordförande Peter Ericson, vice ordförande Rebecka Blücker, kassör Mikael Wänstedt, sekreterare och vicevärd Hans Olov Ohlson, ledamöterna Mattias Bergdahl, Gunnar Sjöberg och Kerstin Wiklund. Daniel Smirat är suppleant och Monica Wennström intern revisor. Valberedningen består av Lenita Ericson, sammankallande, och Jens Åström, Styrelsen nås via vår mailadress – brfrudan11@gmail.com, eller via telefon till vicevärden – 076-126 00 11.

Fotnot 2: Behöver du felanmäla något icke akut kan du logga in på Mitt HSB (www.hsb.se) och enkelt lämna din felanmälan. Vid akut felanmälan så ring 0770-33 00 50. Vårt avtal med HSB gäller enbart felanmälan.

Styrelsen BRF Rudan 11