Luleås mest centralt belägna bostadsrättsförening!

Aktuellt

Om oss

På denna hemsida hittar ni information om BRF Rudan 11, en bostadsrättsförening i centrala Luleå. Föreningen bildades under 2006. Föreningen har 38 lägenheter samt sju butikslokaler. Vår fastighet finns på gatorna Skomakargatan, Köpmantorget och Köpmangatan.  Syftet med denna hemsida är i första hand att informera föreningens medlemmar och i andra hand presentera en allmän information om föreningen.

Brf Rudan 11

1-Föreningsstämman 2024

Det var 16 medlemmar på plats vid Föreningsstämman i IOGT-huset den 10 juni.

Stämman leddes som vanligt på bästa sätt av Elisabeth Fagerstedt från HSB. Protokollet kommer att finns tillgängligt här på vår hemsida inom kort.

Efter stämman var det information och diskussion om aktuella frågor.

2-Den nya styrelsen det här verksamhetsåret

Efter sitt konstituerande möte ser styrelsen ut så här för det kommande verksamhetsåret:

Ordförande Peter Ericson, vice ordförande Rebecka Blücker, kassör Mikael Wänstedt, sekreterare och vicevärd Hans Olov Ohlson, ledamöterna Gunnar Sjöberg, Daniel Smirat och Kerstin Wiklund. Rikard Paulsson är suppleant och Monica Wennström intern revisor. Valberedningen består av Jens Åström, sammankallande, och Lenita Ericson,

Styrelsen nås via vår mailadress – brfrudan11@gmail.com, eller via telefon till vicevärden – 076-126 00 11.

3-Sortera korrekt i soprummet

Vi upprepar maningen till alla att sortera rätt i soprummet.

Lumire har infört striktare regler för sortering av porslin och keramik. Det gröna kärlet t v innanför dörren har nu fått en sån märkning och där får alltså inget annat kastas än porslin, keramik och trasigt glas.

Det får t ex inte finnas metall i kärlet. Konsekvensen av slarvig sortering blir att Lumire inte tömmer kärlet och i slutändan plockar bort det.

Vi måste alltså var och en ta ansvar för att lämna övriga grovsopor till återvinningen.

Sortera alltså ansvarsfullt och rätt, tack!

4-Justering av ventilationen

Vi jobbar med att få till en bättre fungerande ventilation i huset, för allas trevnad.

Det är därför det pågått och pågår arbete i lägenheterna för att justera ventilationskanalerna  och byta till- och frånluftsdon.

5-Märk din cykel i cykelförrådet

Vi har köpt in cykelställ till cyelförrådet för att försöka få till bättre ordning och utrymme.

Märk gärna era cyklar så att vi vet att det finns en ägare till de cyklar som står i förrådet.

6-Sommarfest på innergården den 2 juli kl 17

På innergården blir det traditionell sommarfest också i år.

Datum: tisdagen den 2 juli kl 17.00.

Vi hoppas många har möjlighet att komma..

7-Telia ny operatör från i höst

I höst byter vi operatör för Tv och bredband.

Från 1 oktober kommer vi att ha Telia som står för de tjänsterna.

Det ska ge större utbud och bättre kapacitet och kvalitet.

Vi planerar ett informationsmöte i september..

8-Felanmälan

Behöver du felanmäla något icke akut kan du logga in på Mitt HSB (www.hsb.se) och enkelt lämna din felanmälan. Vid akut felanmälan så ring 0770-33 00 50. Vårt avtal med HSB gäller enbart felanmälan.