Luleås mest centralt belägna bostadsrättsförening!

Aktuellt

Om oss

På denna hemsida hittar ni information om BRF Rudan 11, en bostadsrättsförening i centrala Luleå. Föreningen bildades under 2006. Föreningen har 38 lägenheter samt sju butikslokaler. Vår fastighet finns på gatorna Skomakargatan, Köpmantorget och Köpmangatan.  Syftet med denna hemsida är i första hand att informera föreningens medlemmar och i andra hand presentera en allmän information om föreningen.

Brf Rudan 11

Garaget städas torsdag 28 september

HSB kommer att städa och spola golvet i garaget TORSDAGEN DEN 28 SEPTEMBER.

Det innebär att garaget måste vara tomt FRÅN KL 07.00 TILL KL 16.00.

Alla  bilar och allt annat måste alltså vara borta under den tiden

OBS! När städningen är klar är det BARA bilarna som ska tillbaka.

Cyklar, lådor, krukor, lastpallar och annat får INTE finnas i garaget, bland annat för brandsäkerheten. Alla sådana grejer måste alltså placeras i cykelrum, förråd eller privata utrymmen.

En extra p-plats i garaget

Det blir inom kort en extra parkeringsplats att hyra i garaget.

Just nu pågår ombyggnaden för att få till ett nytt system för hanteringen av sopor och avfall från affärshyresgästerna i kvarteret.

Det innebär att de två stora komprimatorcontainrarna försvinner.

På den frilagda ytan blir det alltså en ny p-plats.

Mer info kommer.

Vi hjälps åt och städar innergården söndag 1 oktober

Söndagen den 1 oktober hjälps vi åt att städa och avrusta innergården inför vintern.

Anslag kommer.

Styrelsen det här verksamhetsåret

Elva medlemmar var på plats vid föreningsstämma i IOGT-huset i juni.

Valen till styrelsen innebar att den är oförändrad under det kommande verksamhetsåret.

Efter konstituering ser styrelsen ut så här:

Ordförande Peter Ericson, vice ordförande Rebecka Blücker, kassör Mikael Wänstedt, sekreterare och vicevärd Hans Olov Ohlson, ledamöterna Mattias Bergdahl, Gunnar Sjöberg och Kerstin Wiklund. Daniel Smirat är suppleant och Monica Wennström intern revisor. Valberedningen består av Jens Åström, sammankallande, och Lenita Ericson,

Styrelsen nås via vår mailadress – brfrudan11@gmail.com, eller via telefon till vicevärden – 076-126 00 11.

Felanmälan

Behöver du felanmäla något icke akut kan du logga in på Mitt HSB (www.hsb.se) och enkelt lämna din felanmälan. Vid akut felanmälan så ring 0770-33 00 50. Vårt avtal med HSB gäller enbart felanmälan.